Nhà văn Bình Nguyên Lộc

Tiểu Sử:

 • Tên thật: Tô Văn Tuấn
 • Sinh năm: 1914
 • Mất năm: 1987
 • Nơi sinh: Biên Hòa (nay là Bình Dương)
 • Bút danh: Phong Ngạn, Phóng Ngang, Phóng Dọc
 • Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, nghiên cứu

 

Các tác phẩm

       1.Truyện ngắn

 • Câu dầm (1943)
 • Hoa hậu Bồ Đào (1963)
 • Đừng hỏi tại sao (1965)
 • Thầm lặng (1967)
 • Uống lộn thuốc tiên (1965)

       2.Thơ

 • Thơ tay trái
 • Việt sử trường ca
 • Thơ Ba Mén